UluBAT

UluBAT (Ulusal Bilimsel Araştırma Toplulukları);

       Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faal üye olan toplulukların ve tıp fakültesi öğrencilerinin birbirleri ve toplulukları ile olan iletişimlerini güçlendirmek, toplulukları ve öğrencileri bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmek, yapılan araştırmaların çeşitlendirilmesini sağlamak, araştırmaları desteklemek ve yapılan organizasyonlarınstandartlarını yükseltmek amacıyla bir araya gelmiş öğrenci toplulukların oluşturduğu ulusal bir birliktir.

 Vizyon:

       Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki tıp fakültesi öğrencilerinin ulusal/uluslararası platformlarda bilimsel anlamda daha etkin olması ve bilime katkılarının arttırılması.

 Misyon:

  • Bilimsel araştırma yapan toplulukları  ULuBAT çatısı altında  toplamak
  • Bilimsel araştırma topluluklarını saygınlaştırmak
  • Tıp fakültesi öğrencilerinin bilime katkılarını arttırmak
  • İletişimi , bilimsel araştırmayı, organizasyon kalitesini arttırmak ve bu sayede  Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki  1 numaralı öğrenci bilim topluluğu olmak
  • Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uluslararası mecrada temsil etmek
       *** Detaylı bilgi için ulubat.org adresini ziyaret edebilirsiniz. ***Resim
Bu içerik 30.11.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1749 kez okundu.