Tıbbın gören gözü "Radyoloji"

Resim

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (TUBAT) olarak gerçekleştireceğimiz ve merakla beklenen Radyoloji Çalıştayımız başladı.

X ışınlarının bulunduğu günden bugüne yaygın olarak kullanılan röntgen, mamografi, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ve manyetik rezonans yöntemlerinin sayesinde, vücudun tüm dokularının çok ince detayına kadar görüntülemesi sağlanabiliyor. Böylece pek çok hastalık ve sorun radyolojik tetkiklerle teşhis ve girişimsel radyoloji ile tedavi edilebiliyor.

Radyografik görüntüleme tekniklerini öğrenmeyi ve yorumlama pratiği kazanmayı planladığımız çalıştayımızın ilk iki oturumunu Trakya Üniversitesi  Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Fethi Emre USTABAŞIOĞLU hocamız ile gerçekleştirdik. İlk oturumda mamografi, PA akciğer grafisi, meme MR, toraks BT, PET-BT ve ameliyat modellerinden bahsedildi. İkinci oturumda ise kranial BT, MR, MR anjiyografi ve kranial anjiografi vakalar üzerinden anlatıldı.

Değerli katkıları için hocamıza, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve ilgilerinden ötürü katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Sonraki çalıştaylara kadar bilimle kalın, BAT’la kalın.

Resim
Resim
Resim
Bu içerik 06.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 292 kez okundu.