Trachea 5. Sayı Kaynakça

Biyoteknoloji

KAYNAKÇA

Biyoteknoloji. (2011, 14 2). 05 03, 2023 tarihinde Vikipedi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Biyoteknoloji#:~:text=Bitki%2C%20hayvan%20veya%20mikroorganizmalar%C4%B1n%20tamam%C4%B1,kullan%C4%B1lan%20y%C3%B6ntemlerin%20tamam%C4%B1na%20Biyoteknoloji%20denmektedir. adresinden alındı
Paul Berg. (2021, 05). 05 03, 2023 tarihinde Vikipedi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Paul_Berg adresinden alındı
Biyoçeşitlilik Nedir, Neden Önemlidir? (2022, 06 03). 05 03, 2023 tarihinde Türkiye İş Bankası Blog: https://www.isbank.com.tr/blog/biyocesitlilik-nedir-neden-onemlidir adresinden alındı
İklim Değişikliği. (2023, 04 28). 05 03, 2023 tarihinde Vikipedi: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0klim_de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi adresinden alındı
Eker-Develi, E. (2009, 12 02). Denizel Fitoplanktonun Ekolojik Önemi ve Küresel İklim Değişikliğindeki Rolü. 05 03, 2023 tarihinde Dergi Park: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/160778#:~:text=Denizlerde%20besin%20zincirinin%20en%20alt,iklim%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Finde%20de%20rol%20oynamaktad%C4%B1r. adresinden alındı
Göçmen, N. (2023, 01 06). Kara elmas elması. 05 03, 2023 tarihinde Doğa ve Çevre: https://www.yazarportal.com/kara-elmas-elmasi/202081/ adresinden alındı
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE. (tarih yok). 05 03, 2023 tarihinde İklim Değişikliği ve Enerji: https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligi/kuresel_iklim_degisikligi_ve_turkiye/ adresinden alındı
Kaynar, P. (2009). GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergis, 177-185.
Yeniler, Y. (2021, 05 25). Boğaziçi Üniversitesi’nde iklim değişikliğine dayanıklı “akıllı bitkiler” için çalışmalar başladı. 05 03, 2023 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi: https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesinde-iklim-degisikligine-dayanikli-akilli-bitkiler-icin-calismalar-basladi
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İNSANLIĞIN ÇEVREYE BAKIŞI
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/317023#:~:text=ayr%C4%B1%20olarak%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C3%BClemez.-,Ekoloji%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesinde%20insan%20anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1%2C%20insan%C4%B1%20do%C4%9Faya%20kar%C5%9F%C4%B1t%20de%C4%9Fil%2C%20do%C4%9Fan%C4%B1n%20i%C3%A7inde,insan%2Ddo%C4%9Fa%20kar%C5%9F%C4%B1tl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20ortadan%20kald%C4%B1rmakt%C4%B1r
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/194966
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/91844
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Fildi%C5%9Fi_Sahili
https://www.worldenvironmentday.global/?gclid=CjwKCAjwgqejBhBAEiwAuWHioBOMPSVbslNE4AvukDORfga3iC7w1SFRMWFDWZEmmakoDDFV5oQNDRoCnH8QAvD_BwE
https://www.researchgate.net/publication/283459581_Insan_ve_Doga_Iliskisine_Paraekolojik_Bakis_Paraecological_Overview_on_the_Relationship_of_Human_and_Nature
https://www.researchgate.net/publication/341241140_Doga_Insan_ve_Sanat_Birlikteligi
İlham mı Hastalık mı: Picasso ve Migren
1,2 Haan J, Ferrari MD. Picasso’s migraine: Illusory cubist splitting or illusion? Cephalalgia. 2011;31(9):1057-1060. doi:10.1177/0333102411406752
Ressamlarda Auralı Migren, Dr. Emel Gökmen
Lisotto C, Mainardi F, Maggioni F, Zanchin G. O002. Did Picasso and De Chirico really suffer from migraine auras? J Headache Pain. 2015 Dec;16(Suppl 1):A192. doi: 10.1186/1129-2377-16-S1-A192. PMID: 28132196; PMCID: PMC4759357
Sinestezi
Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3804765/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5618987/
https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=fl6wX4xzb_kC&oi=fnd&pg=PR7&ots=ik6xBCOclw&sig=P5XlA1iuzEM_ZJjMtCn0CQpFZPc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/biltek_arsiv/btd581_30_33.pdf
https://web.archive.org/web/20160309210259/http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/biyopsiko.htm#sinetezi
Sanata Bakışı Değiştirecek Eser: Campbell’in Çorba Konserveleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Campbell%27s_Soup_Cans (erişim tarihi: 16.03.2023)
https://mozartcultures.com/konserveden-sanat-eserine-campellin-corba-konserveleri/ (erişim tarihi: 15.03.2023)
https://www.diken.com.tr/campbellin-corba-konserveleri-andy-warhol/ (erişim tarihi: 15.03.2023)
Khan Academy Türkçe: Andy Warhol'un "Campbell's Çorba Konserveleri" Neden Sanattır? (Sanat Tarihi)- https://www.youtube.com/watch?v=eQvNvScKoGA (erişim tarihi: 16.03.2023)
Martı dergisi “Andy Warhol Kimdir?”- https://www.martidergisi.com/andy-warhol-kimdir/ (erişim tarihi: 15.03.2023)
Görsel Kaynakça
unsplash
wall.alphacoders
flickr
pinterest
freeimages
shutterstock
canva
Bu içerik 05.06.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 12 kez okundu.