SUNUM DEĞERLENDİRME

 

TRAKYA VIII. ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ

ÜREME SAĞLIĞINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ

2-4 MAYIS 2014, BALKAN KONGRE MERKEZİ

 

SUNUM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

Konuşmacının Değerlendirilmesi

  • Süreyi Etkin Kullanma
  • Dilin Etkin Kullanımı
  • Beden Dili
  • Konuya Hakimiyet
  • Soruları Yanıtlama Becerisi
  • İlgi Çekiciliği  (Sunucunun konuşma tekniği)

 

Sunumun Değerlendirilmesi

  • Sunumun İçeriği (Ele alınan konunun  amacı ve önemi, başlığı ile içeriğinin uyumu )
  • Sunumun Düzeni
  • Anlaşılırlığı (Ele alınan konunun açık bir şekilde  ifade edilmesi)
  • Referanslar (Kaynak taramasının yeterliliği)

 

 

Bu içerik 05.03.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 686 kez okundu.