POSTER DEĞERLENDİRME

 

TRAKYA VIII. ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ

ÜREME SAĞLIĞINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ

2-4 MAYIS 2014, BALKAN KONGRE MERKEZİ

 

SUNUM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

Konuşmacının Değerlendirilmesi

  • Süreyi Etkin Kullanma
  • Dilin Etkin Kullanımı
  • Beden Dili
  • Konuya Hakimiyet
  • Soruları Yanıtlama Becerisi
  • İlgi Çekiciliği  (Sunucunun konuşma tekniği)

 

Poster Sunum Değerlendirilmesi

  • Poster İçeriğinin Değerlendirilmesi (Ele alınan konunun  amacı, önemi, başlığı ile içeriğinin uyumu ve kullanılan yöntemler )
  • Poster Düzenin Değerlendirilmesi (Boyutları, okunabilirliği)
  • Posterin Anlaşılırlığı (Ele alınan konunun açık bir şekilde  ifade edilmesi)
  • Poster Çalışmasının Özgünlüğü

 

 

 

Bu içerik 05.03.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 850 kez okundu.