Genel Bilgiler

  1. 4. Uluslararası 12. Ulusal KardiyoOnkoloji Tıp Öğrenci Kongresi 28-30 Eylül 2018 tarihlerinde Edirne’de düzenlenecektir.
  2. Kongre'nin resmi dili Türkçe ve İngilizce'dir.
  3. Kongre'mize aktif (sözlü sunum/poster sunumu yapmak üzere) veya pasif (dinleyici) olarak katılabilirsiniz.
  4. Kongre'nin bilimsel programı; hekim adaylarının sözlü veya poster olarak hazırladıkları sunumları ve alanında uzman öğretim üyelerinin anlatımlarını içermektedir.
  5. Aktif katılımcılar şenlik boyunca birden fazla sözlü sunum yapamazlar.
  6. Özetlerin son gönderim tarihi 03 Eylül 2018'dir.
  7.  4. Uluslararası 12. Ulusal KardiyoOnkoloji Tıp Öğrenci Kongresi, katılımcıların göndermiş olduğu özet metinlerini Kongre Kitapçığı’nda yayınlama hakkını saklı tutar.
  8. Katılımcılar Kongre'nin ilk günü olan 28 Eylül 2018 tarihinde kayıt masasında bulunup önceden seçmiş oldukları atölye çalışmasını onaylamalıdırlar.
  9. Sözlü sunum yapacak katılımcılar kayıt masasına gelirken sunumlarının içinde bulunduğu CD ve flash belleği getirmelidirler. Poster sunumu yapacak katılımcılar ise belirtilen şekilde bastırmış oldukları posterlerini sunum alanına asılmak üzere yanlarına getirmelidirler.
  10. Dereceye girerek ödül almaya hak kazanan kongre katılımcıları, kazananların ilanına takiben kongre düzenleme ekibine “Bildiri Özetleri”ni göndermeleri zorunludur. Bildiriyi göndermeyen dereceye girmiş sözlü ve poster sunum sahipleri haklarını kaybederler. (Bildiri Özeti; konuya uygun olarak literatür taramasını, sunum sahibinin kendi sunumunda bulunan veya sunumda yazılı olarak bulunmasa da değindiği konuları kapsayacak şekilde, gönderilen bildirinin içerik türüne göre (orjinal çalışma, derleme veya olgu) uluslararası makale yazım metodlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.)
Bu içerik 25.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 698 kez okundu.